ست پایه بلند تمام گیپور

فنردار ، بند سرشانه قابل رگلاژ و گردنی

شورت لامبادا

مارک برتا

راهنمای سایز :

CUP C : 75.80.85

سایز ۷۵ : دور سوتین در کمترین حالت ۵۵ سانت ، در بیشترین حالت ۵۹ سانت

سایز ۸۰ : دور سوتین درکمترین حالت ۵۹ سانت ، و در بیشترین حالت ۶۴ سانت

سایز ۸۵ : دور سوتین در کمترین حالت ۶۳ سانت ، و در بیشترین حالت ۶۸ سانت

سایز ۹۰ : دور سوتین در کمترین حالت ۶۸ سانت ، و در بیشترین حالت ۷۰ سانت

اعتماد شما افتخار ماست

سبد خرید