کادر زیر برای دریافت کد رهگیری سفارش شماست که ۲۴ ساعت بعد از ثبت سفارش داخل سایت قرار میگیرد لطفا دقت داشته باشید سفارش های منتهی به روز های تعطیل مانند جمعه و تعطیلات رسمی با ۴۸ ساعت تاخیر ثبت می شوند.

 با تشکر از صبر و شکیبایی شما